Odla hemma för miljön

Att odla hemma behöver inte vara ett jätteprojekt, även om många kanske tror det. Det finns en rad olika grönsaker och baljväxter som vi kan odla hemma med några enkla knep och verktyg. Och faktum är att det också är bra för både luften och mysfaktorn hemma. Att växter bidrar till mental hälsa och ett gott humör är sedan tidigare bevisat men dessutom kan man som hemmaodlare göra en insats för miljön. Tur då att man kan gå in på www.wexthuset.com och beställa allt man behöver för att göra en insats på hemmaplan, både för miljön och för hälsan.

Den miljömedvetnes krångliga liv

Det är inte ovanligt att mathandlingen går som på band, utan mycket eftertanke om varifrån varorna kommer och hur de har producerats. Även för den som verkligen vill handla miljöriktigt så kan det finnas många oklarheter om vad som är bäst. Är ekologiska kikärter från Kina bättre än GMO-bönor från Sverige? Och ur vilken synpunkt ska man tänka – politiskt, miljömässigt, besprutning eller koldioxidutsläpp? Med så många parametrar är det inte konstigt att många blir lätt lakoniska och bara handlar på känsla. Men det finns ju ett enkelt sätt att ta kontroll över matproduktionen, och det är genom att fixa den själv!

Odling som miljöåtgärd

Det finns som sagt flera parametrar att ta hänsyn till när man handlar grönsaker, bland annat ekologi och hur långt varan har rest, framför allt om det är en importvara. Det har många gånger konstaterats att importerad mat påverkar miljön på många olika negativa sätt. Dels är själva transporten sällan miljövänlig, men dessutom är besprutning, monokultur och GMO-odlingar problem som är svåra att kontrollera vid ett importförhållande. Många länder har mycket svagare lagar omkring besprutning och odlingsvillkor. Och många av de större exportländerna ägnar sig framför allt åt storskalig monokultur, vilket innebär att man odlar mycket av en och samma produkt. Den typen av odling leder till både försämrad jord och produktivitet och bidrar till den omfattande skogsskövlingen som pågår bland annat i Brasilien. GMO-produkter slår också ut konventionella grödor och sätter hela ekosystemen ur spel, och bör således också undvikas. Allt som allt kan vi konstatera att vi behöver minska importerade varor och istället gå över mer och mer till lokalproducerade varor. Och så mycket mer närodlat än hemmaodlat finns ju inte att tillgå!

Skörda för en hållbar framtid

Tänk vad härligt att kunna plocka sin egen zucchini eller paprika, eller att få egen färskpotatis från balkongen! Om ni har barn hemma så är det dessutom ett ypperligt tillfälle att lära barnen om hur grönsaker kommer till liv. I dagens samhälle är barn ofta så frånkopplade växt- och djurlivets ursprung att en egeninsats för att lära dem om odling är ett viktigt uppdrag för att säkra en hållbar framtid.

mts_schema