Miljö och framtid

Miljön har blivit ett allt större fokus och världen över samarbetar vissa länder och organisationer genom åtgärder och nytänkande lösningar för miljön. Vi ser en allt mer större, utbredd användning av vind-, vatten och solkraft och det är lika viktigt att företag samt privatpersoner tar samma ansvar för att bidra till en hållbar miljö.

Uppfinningar och lösningar som räddar miljön

Våra hav täcker mer än 70 % av jordens yta. Plast i haven är ett växande problem och nu har man kommit på innovativa och smarta lösningar för ett plastfritt hav för att rädda djur och växtliv i haven. Plast är det vanligaste skräpet i haven och många företag, som till exempel McDonalds, arbetar aktivt med att minska användandet av sugrör. När det kommer till skogsbruket, kan det i längden vara ett av de största framtidshoten om man inte sköter skogsbruket enligt regler och stadgar. Skogsbruk är viktigt, men då måste man se till att en balans finns mellan skövling och återväxt. När man arbetar med skogsbruk, behöver man maskiner till hjälp. Då ska man skaffa sig en smart och effektiv griplastare i olika modeller som kan lyfta riktigt tunga trädstammar eller bråte. Något som sparar på miljön mycket är så kallade elbilar som nu kan vara bilar helt fullgående på el. Väljer man att hellre cykla, kan man välja innovativa elcyklar som är lätta att färdas på och är ett klokt miljöval.

Genom smarta solceller spar vi på miljön. Den energi som solen genererar, räcker och blir många gånger över. Allt fler företag där man har gårdsverksamhet, använder sig av solceller. Äger man en stor yta mark kan man med hjälp av statens solcellsstöd få bidrag till att täcka en större solpark. Alla kan använda bidraget, allt från privatperson och företag, till offentliga organisationer. Några andra fantastiska miljösparande tekniker är vind-, och vattenkraftverk. År 2019 hade vi 2400 installerade vindkraftverk och drygt 2000 vattenkraftverk. I Sverige har vi ett bra miljöarbete i EU:s så kallade Agenda 2030. Denna agenda innebär bland annat att vi ska uppnå en miljömässigt, socialt samt ekonomiskt hållbar värld för alla.

Åtgärder inom livsmedelsindustrin

Inom livsmedelsindustrin är miljön hårt belastad. Det kan vara allt från övergödning och överfiskning till användandet av kemikalier. Om man har möjlighet kan man med fördel odla hemma för miljön och på så sätt både avlasta miljön och värna om hälsan. Fördelen med att odla själv är att man får grödor så gott som gratis och skonar sig själv och naturen från skadliga besprutningsmedel. Miljön är vår framtid och jorden behöver få andas ut.

mts_schema