Radon information

Provtuber i ett labbRadon är en helt osynlig och luktfri gas som kan orsaka lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakas cirka 500 lungcancerfall per år av radon i inomhusmiljön. Att vistas och bo i radonhus ökar risken för lungcancer, och utsätts man samtidigt för andra riskfaktorer såsom passiv rökning ökar risken än mer. Radon bildas av det radioaktiva grundämnet radium. När denna gas sönderfaller bildas radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar sedan på damm som vi andas in, och på så vis kommer ner i våra lungor. Radon finns naturligt i naturen och kan därför finnas överallt men i hus återfinns radon främst i dricksvattnet, byggnadsmaterialet blåbetong och i marken under och runt huset. Om man undrar om ens byggnad har höga radonvärden bör man göra en radonmätning.

Det är omöjligt att säkert veta genom att se, känna eller smaka på luft eller vatten om det har höga halter av radon. Därför är det bra att utföra en radonmätning om ingen sådan har utförts. Kolla med din kommun om marken där ditt hus är byggt är undersökt för radon, och är ditt hus nyköpt eller om du ska köpa ett hus – kolla med mäklaren om en radonmätning har utförts. Riktvärdet för radon är 200 Bq/m3 i inomhusluften. Det finns flera olika sätt att mäta radon på. Man kan till exempel mäta värdet i vattnet för att få ett hum om man måste gå vidare och mäta radonvärdet i resten av byggnaden också. Man kan själva mäta radonvärdet med hjälp av olika mätpaket. Man kan också enkelt anlita ett proffs att utföra en snabbmätning eller en långtidsmätning av radon i ens hus, klicka här om du vill göra en radonmätning stockholm. Det passar särskilt bra att utföra en radonmätning om du ska bygga nytt, bygga om eller om du planerar att byta värmesystem i ditt hus. Det är en snabb och billig hälsoinvestering men även en ekonomisk investering för framtiden och ditt hus värde.

Radon kan finnas i nybyggda hus

Byggnation av husAtt utföra en radonmätning borde vara lika självklart som att vi går till läkaren när vi mår dåligt, som att vi försöker leva hälsosamt och att vi aktar oss för mögel i våra hem- och arbetsmiljöer. Radon finns redan överallt i naturen och är oftast i låga nivåer, men ibland är nivåerna för höga och är direkt hälsoskadliga. Radon är därför en potentiell tyst dödsfälla som man dock enkelt kan undvika med en radonmätning. Förutom att den enkelt utförs antingen av en själv, eller av ett proffs, så erbjuds många olika lösningar på problemet med för höga radonnivåer. Radon är ett grundämne som naturligt finns överallt i marken och i vattnet och radon är inte ett fenomen som enbart finns i gamla hus. Radon kan också finnas i nybyggnationer och då främst för att man har byggt huset på radonmark, eller på grund av luften inomhus. Det är därför viktigt för alla att kolla upp om en radonmätning har utförts på ens hus, och att utföra en mätning om ingen sådan har gjorts. Det är en enkel och billig åtgärd för att rädda liv.

mts_schema