Miljöbilar

Miljöbilarna har vuxit i antal sedan de började dyka upp på marknaden i början av millennieskiftet, och de har dessutom blivit allt mer miljövänliga. Detta i takt med att nya typer av hybridbilar har utvecklats, och i takt med att elbilarna har blivit allt mer effektiva, och således blivit ett allt mer gångbart alternativ till en traditionell, bensindriven bil.

Vad som är en miljöbil kan egentligen debatteras, då det inte finns en universellt vedertagen definition av begreppet. Istället har olika myndigheter och kommuner olika gränsvärden och definitioner. En vanlig sådan är dock att en miljöbil ska komma under ett visst värde när det gäller utsläppen av miljöfarliga ämnen, som koldioxid. Det betyder till exempel att en miljöbil inte måste ha en alternativ energikälla – en bensin- eller dieseldriven bil som kommer under gränsvärdena kan också klassas som miljöbil.

När gemene man talar om miljöbilar menar de dock oftast en hybridbil, en elbil, en gasbil eller en etanolbil. De tre sistnämnda har fått sina namn på grund av att de drivs med just el, gas (vanligtvis CNG, Compressed Natural Gas, eller LPG, Liquid Petroleum Gas) eller etanol, medan en hybridbil använder två olika kraftkällor. Exakt vilka dessa är kan variera, men en vanlig kombination är en förbränningsmotor som drivs med bensin eller diesel tillsammans med en elmotor med laddningsbara batterier.

En nackdel med miljöbilarna är att de än så länge är dyra, och i de flesta fall dyrare än vanliga bensindrivna bilar. I Sverige har man försökt kompensera för detta på flera sätt. Först fick till exempel privatpersoner en så kallad miljöbilspremie på 10 000 kronor när de köpte en ny miljöbil och behöll den i mer än sex månader. Detta gällde fram till den 30 juni 2009. Därefter införde man den 1 januari 2010 att nya miljöbilar ska vara undantagna från fordonsskatten under sina första fem år. Förhoppningen var att detta skulle uppmuntra folk att köpa miljöbilar trots det högre priset. Allt detta kan dock komma att ändras år 2018, då detta skatteundantag för miljöbilar tas bort (i samband med att fordonsskatten höjs i allmänhet). Hur miljöbilsmarknaden kommer att utveckla sig efter detta återstår att se.

Lyckligtvis går det att köra en miljöbil även om man inte har råd att köpa en. Via exempelvis Hyundai kan man nämligen leasa bil privat, och Hyndai har flera miljöbilar i sitt stall. Deras nya modell Ioniq finns till exempel i tre olika varianter, som alla är miljövänliga: en hybridvariant, en plug-in-variant och en elvariant. Om du vill vara en medveten konsument och köra miljövänligt har du med andra ord fler möjligheter än att investera alla dina besparingar i en ny miljöbil.

Hyundai ligger också i framkant när det gäller utvecklingen av nya typer av miljöbilar. Ingen av de bilar som har skapats hittills har nämligen kunnat ersätta den traditionella bensindrivna bilen, av de anledningar som nämns ovan: mindre kapacitet eller för högt pris. Utvecklingen fortsätter dock hela tiden, och nästa steg verkar vara vätgasdrivna bilar. Den stora fördelen med denna typ av bränsle är att utsläppen endast är rent vatten. Om effektiviteten blir tillräckligt stor, och priset gör att den är tillgänglig för den stora massan, kan det kanske vara framtidens transportmedel.

mts_schema