Kor är viktiga för miljön

Det flesta har väl lite skämtsamt hört talas om hur kossors fisar är dåliga för atmosfären eftersom de innehåller relativt höga koncentrationer av metangas. Det visar sig dock att vi är i skriande behov av kor i Sverige eftersom de är oerhört viktiga för naturen och dess bevarande.

Det hela funkar så här: när kor ger sig ut på grönbete håller de stora områden rena och öppna. Det gör att olika insekter och fåglar har fritt fram att rota och picka i marker efter till exempel frön och maskar. När dessa betesmarker växter igen har de inte längre möjlighet att göra det och så riskerar de att svälta och dö. För att den svenska naturen skall må bra är kor nödvändiga för miljön och med det minskade antalet har redan cirka 50 000 hektar betesmark vuxit igen.

Som alltid är det frågan om balans; om vi bara håller lite koll på hur vi odlar och hur vi konsumerar kan vi ha en absolut balans mellan djur, natur och människa. Kossor är alltså en viktig del i denna symbios och därmed inte bara söta och roliga när de ger sig ut på grönbete.

mts_schema