Så drabbas djuren av människans miljöpåverkan

Under de senaste decennierna har få frågor engagerat så många människor över hela jorden som miljöfrågan och frågan om hur människor behandlar djur. Det är egentligen en stor mängd frågor som kan sammanfattas som problem för och mot planetens andra livsformer orsakade av någon sorts mänsklig aktivitet. Vår miljöpåverkan verkar ha tagit formen av en ond spiral, där vi utövar såväl direkt som indirekt skada på planetens djurliv. Under de senaste århundradena har det pågått något som de flesta har beskrivit som en global massutrotning, där vi varje år ser hur djurarter försvinner för alltid. Problemet är att de sätt vi skadar de olika djuren är väldigt olika, och ibland är de sätt vi skadar djurlivet indirekta. Problemen är som sagt globala, och lösningen behöver därför också vara det. Vi ska här väldigt kort gå igenom några av de sätt som människor åsamkar en så stor skada på djurlivet och ekosystemen på vår planet.

Pågår en massutrotning?

Som påpekat skadar vi djuren på flera olika vis. Kanske mest direkt är att våra samhällsbyggen systematiskt försvårar djurs liv. djur som tros ha utrotats 2017 inkluderar en fladdermus och en ödla. Även den sällsynta fiskarkatten har listats som utrotad. Fiskarkattens försvinnande lär vara en konsekvens av att främmande djurarter introducerats till de öar där katterna levde och konkurrerat ut dem, ännu ett sätt som människor skadar djurlivet. Men det finns många fler. Det kan till exempel handla om skövlande av skogar, särskilt skogar med hög biodiversitet, alltså med många olika djurarter, som Amazonas regnskogar. I Amazonas skövlas enorma mängder regnskog för att göra plats för betesmarker för kor. I haven har överfiske varit ett hot mot fiskebeståndet, samt att våra utsläpp orsakat att delar av haven har surnat. Många havslevande arter har då dött eller tvingats leta efter nya vatten. Ett annat stort problem för planetens hav är allt skräp människor slänger ut i dem. Rapporter om ‘öar av sopor’ av svindlande storlek kommer regelbundet. Vår skada på planeten kan ibland verka oändlig.

Vad måste vi göra?

Så hur kan vi minimera eller helt eliminera den skada vi åsamkar planetens djur. Problemet är som sagt inte bara att vi smutsar ner och förstör djurens habitat. Faktum är att många djurarter lider av den globala uppvärmningen, vilken orsakas av mänskliga utsläpp. Fler och fler börja inse att det grundläggande problemet, alltså människans negativa miljöpåverkan är en av de viktigaste frågor vi står inför. Därför har forskare och andra försökt börjat ändra vår naturpåverkan. Ett bra exempel är byggbranschen, där många insett vikten av att bygga djur- och naturvänligt. Hitta exempel på Svenskelitbygg.se. Ett annat är de många former av grön energi vi försöker ersätta de farliga energiproduktionsformerna med. Men poängen är att det inte kommer att krävas en lösning, utan en stor mängd lösningar. Det räcker inte med att stoppa den globala uppvärmningen, vi måste stoppa andra former av skador vi orsakar på djuren. Annars riskerar många fler djurarter att dö ut.

mts_schema