Följ med i EU

Vill man hänga med i den europiska miljödebatten och lagstiftningen så kan man gå in på den Europeiska kommissionens hemsida där man kan följa många viktiga frågar som påverkar alla medlemsländer på olika sätt. Man vill här ge uppmärksamhet till alla möjliga frågor som har med miljön att göra och man kan också själv medverka genom att kommentera, gå på möten eller åtminstone följa dem över internet.

Man kan till exempel följa Eus så kallade ”action program” som i skrivande stund är inne på sitt sjunde år och som koncentrerar sig på vilka miljöfrågor som är mest aktuella, hur långt man kommit med tidigare kampanjer och lagar och vad man planerar att göra i framtiden. Man diskuterar bland annat hur man inom EU kan minska på energinivåerna och det har att göra med allt från mindre trafik och hur man kan få hushåll att spara på el och vatten.

Ekonomi och miljö är en annan viktig fråga som ihärdigt diskuteras. Hur investerar man bäst den årliga budgeten i miljöfrågor? Är det genom att ge bidrag till företag och fabriker att skaffa sig miljövänligare framställningsmetoder eller är det genom utbildningskampanjer i media och inom skolväsendet? Kanske är det en kombination? Detta är viktiga frågor eftersom människor måste förstå varför miljön är så viktig.

EU-kommissionen sysslar inte bara med frågor som har med den fysiska naturen att göra (återvinning, energispar, rena fabriker) utan även med saker som så kallad ljudförorening. Här undersöker man hur flygplatsers placering påverkar sina omgivningar och hur man kan få städer att bli tystare då stökighet och höga volymer påverkar folkhälsan. Lever man i en bullermiljö har man högre risk för stress och hjärtsjukdomar och det påverkar hela sjukvården.

mts_schema