Så minskar du din köttkonsumtion

Svenskarna är ett köttätande folk. Man kan fråga sig hur det har blivit så. Kanske har det genom tiderna varit allra enklast att äta kött för att det har funnits en stor tillgång till kött samtidigt som det varit mer komplicerat med frukt och grönsaker, framförallt i landets norra delar. Gris är ett kött vi förbrukar flitigt. Vi är extrema i vår köttkonsumtion i jämförelse med andra länder. Länder vid medelhavet till exempel. Där äter man mer frukt och grönsaker samt fisk och skaldjur. Till och med när det gäller de religiösa skrifterna så hänvisar de till den matkultur som dominerar kring medelhavsländerna. I till exempel Bibeln så beskrivs en kultur som sällan äter kött och framförallt rekommenderas köttätande inför hårda strider. Dessa rekommendationer indikerar på att man ansåg sig få fysisk styrka av att äta kött men att det var en typ av styrka som var explosiv och därför lämpades köttätandet bäst inför krigssituationer och våldsamma sammandrabbningar.

Vår överkonsumtion av kött

Enligt den forskning som har gjorts kring svenskarnas matvanor så äter vi ca 87 kilo kött per person och år. Det är slaktvikten men ungefär hälften hamnar på gaffeln så straxt under ett kilo kött i veckan per person, vilket är oerhört mycket. Allt vårt köttätande tär på miljön och även om köttätandet minskat något under senare år är mängden kött vi äter fortfarande alldeles för mycket för miljön och bör alltså minska ytterligare. Men vad få känner till är att en stor köttkonsumtion även inverkar menligt på vår hälsa. Framförallt griskött har dåligt inflytande på vår fysik, vårt immunsystem och vårt mående. Grisköttet innehåller stora mängder förruttnelsebakterier vilket innebär att ju mer griskött man äter ju snabbare ruttnar och förfaller människokroppen. Gris tillhör också det kött som vi svenskar äter mest av. Kanske vi borde lyssna mer till andra länders råd vad gäller just grisköttet. De anser att grisköttet är orent och har haft den synen på griskött under tusentals år. Nu har forskningen kommit fram till att grisköttet är fyllt av oxidanter och även av bakterier som inte är synliga för blotta ögat. Att skära ner på köttkonsumtionen mer är alltså en god ide.

Byt ut köttet mot andra råvaror

Vi svenskar bör äta mer fisk, fågel, mer grönsaker och frukt och byta ut en stor del av vår köttkonsumtion mot denna typ av råvaror. Det ligger i tiden att folk går över till mer vegetarisk mat och trenden ser ut att gå mot hälsosammare matvanor. Vad det beror på är svårt att peka på exakt. Kanske är det informationen om köttets baksidor som nått ut till den stora massan av svenskar eller så har vi lärt oss bättre matvanor från nytillkomna svenskar. Oavsett så är det en positiv utveckling. Att odla sin egen mat har också blivit på modet, att odla på balkongen eller i krukor i köket fungerar bra för dem som bor i stan. För dem som har stora ytor passar det bra med att odla egen potatis och i ett växthus odlas en stor variation av grönsaker för husbehov. Bärbuskar och fruktträd är också en lyx som allt fler unnar sig. En positiv utveckling som sagt, en utveckling alla svenskar bör ta del av.

mts_schema