Viktigt med miljömedvetenhet

På senare tid har människan blivit allt mer miljömedveten, vilket gör att många idag väljer att använda sig av miljövänliga alternativ. Det finns många olika verktyg som människan kan använda sig av för att vara med och bidra till en bättre miljö. Ordspråket “ingen kan göra allt, men alla kan göra något” stämmer väldigt bra in när det kommer till att bidra till en bättre miljö. Om alla gör lite kommer det att märkas stor skillnad.

Ändra sätt att resa på

Idag tar många svenskar bilen till arbetet trots att de hade kunnat använda sig av andra transportmedel. Detta eftersom att de helt enkelt tycker att det är ett smidigare sätt att transportera sig på. Dock är detta en bekvämlighet som det måste ändras på, speciellt om man vill vara med och bidra till en bättre miljö för kommande generationer.

Det finns många alternativ att transportera sig på istället för att använda bilen, det är exempelvis mer miljövänligt att antingen cykla eller åka kollektivt till arbetet. Om ingen av dessa alternativ fungerar kan ett annat alternativ vara att samåka med kollegor, att köra en bil istället för fem olika gör stor skillnad. Det är inte endast bra för miljön utan även för plånboken, då bensinkostnaderna kommer att minska avsevärt.

Handla närproducerat

Miljön påverkas inte endast av människans transportvanor utan den påverkas även av det vi väljer att handla i matvaruaffärerna. En generell regel som alla borde följa är att alltid handla närproducerat, vilket innebär att matvarorna inte behövts fraktas lika långt. Att köpa matvaror som kanske fraktats både via båt och lastbil är inget att rekommendera, inte om man ska tänka miljövänligt. Det kan även vara smart att använda sig av appar för att göra miljövänliga handlelistor online, detta är endast ett verktyg som kan användas för miljövänligare shopping.

En annan sak man ska tänka på är att så långt som det är möjligt, handla miljömärkta varor. Att exempelvis köpa varor som är märkta med symbolerna Svanen och Bra miljö är ett enkelt sätt att bidra. Dessa produkterna har automatiskt en liten miljöbelastning som är mindre än andra produkters.

I Sverige går kranvattnet att dricka utan problem, det är även ett av världens renaste vatten. Detta är något som den svenska befolkningen borde värdera och därmed sluta köpa vatten som tappats upp på plastflaskor. Inte nog med att plastflaskorna bidrar negativt till miljön så har dessa även transporterats till butikerna för att sedan köpas och transporteras hem till hushållen.

Källsortera är A och O

När det kommer till att vara miljömedveten är det extremt viktigt att källsortera avfallet som blir i varje hushåll. Det är även ett väldigt enkelt sätt att bidra till en bättre miljö. Återvinn exempelvis pappers- och plastförpackningar genom att ta med dessa till en återvinningscentral. Detta innebär att dessa produkterna kan återvinnas och bli nya produkter.

Givetvis finns det betydligt mer saker som varje enskild individ kan göra för miljön. Dessa som har presenterats i texten ovan är dock några av de enklaste verktygen. Kom ihåg att alla kan göra något för miljön.

mts_schema